Investice

„Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění.“

EBM Partner

Nabízíme investiční příležitosti

Pozitivní vývoj našich společností a příznivá situace na finančních trzích posilují naše ambice a přinášejí zajímavé investiční příležitosti i pro malé a středně velké investory či equity partnery. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic

Investiční brožura ke stažení

Dluhopisy EBM Partner 6,75/23

ISIN: CZ0003522260
objem: 160.000.000 Kč
jmenovitá hodnota: 100.000 Kč
minimální investice: 100.000 Kč
úroková sazba: 6,75 p.a.
výplata kupónu: pololetně, zpětně, k 31.12. a 30.6.
datum emise: 30. 6. 2019
konečná splatnost: 30. 6. 2023
call opce: 30. 6. 2021, 30. 6. 2022 @ 100 % jmenovité hodnoty

650 mil. kč
hodnota splacených úvěrů bankovním institucím

160 mil. kč
hodnota splacených prostředků equity partnerům

1500 mil. kč
souhrnná realizovaná hodnota byznysu společností skupiny EBM Group za posledních 5 let

150
stálých pracovníků v rámci skupiny EBM Group

Máme bohaté zkušenosti s developmentem.

V našich projektech jsme velmi úspěšní.

Naše společnost je transparentní s jasnou corporate governance.

Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group.

Dbáme na projektovou diverzifikaci.

Cílíme na segmenty s velmi zajímavým komerčním potenciálem a zároveň vyšší odolností vůči cyklickým výkyvům.

Do projektů alokujeme své vlastní prostředky.

Dáváme přednost konzervativnímu přístupu k celkovému zadlužení společnosti i jednotlivých projektů.