Nabízíme investiční příležitosti

Pozitivní vývoj našich společností a příznivá situace na finančních trzích posilují naše ambice a přinášejí zajímavé investiční pří ležitosti i pro malé a středně velké investory či equity partnery. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic.

Investiční brožura ke stažení

Proč investovat s EBM Partner?

Aktiva společnosti EBM Partner a.s.

Aktiva graf

Rostoucí trend v celkových aktivech potvrzuje schopnost společnosti připravovat zajímavé realitní projekty a následně zvyšovat svoji bilanci prostřednictvím jejich prodeje.

Vlastní kapitál společnosti EBM Partner a.s.

Vlastni kapital graf

Skokový nárůst kapitálu během roku 2017 odráží prodej projektů připravovaných v předchozích letech. Jeho aktuální výše dává společnosti zajímavý potenciál k budoucímu růstu.

650 mil. kč

hodnota splacených úvěrů bankovním institucím

160 mil. kč

hodnota splacených prostředků equity partner

1500 mil. kč

souhrnná realizovaná hodnota byznysu společností skupiny EBM Group za posledních 5let

150

stálých pracovníků v rámci skupiny EBM Group

Máme bohaté zkušeností s developmentem.
V naších projektech jsme velmi úspěšní.
Naše společnost je transparentní s jasnou corporate governance.
Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group.
Dbáme na projektovou diverzifikací.
Cílíme na segmenty s velmi zajímavým komerčním potenciálem a zároveň vyšší odolností vůči cyklickým výkyvům.
Do projektů alokujeme své vlastní prostředky.
Dáváme přednost konzervativnímu přístupu k celkovému zadlužení společností í jednotlivých projektů.