Investice

 

Pozitivní vývoj našich společností a příznivá situace na finančních trzích posilují naše ambice a přinášejí zajímavé investiční příležitosti i pro malé a středně velké investory či equity partnery. 

 

Nabízíme investiční příležitosti

Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic

Investiční brožura ke stažení

Dluhopisy EBM Partner 6,75/23

 

ISIN: CZ0003522260
objem: 160.000.000 Kč
jmenovitá hodnota: 100.000 Kč
minimální investice: 100.000 Kč
úroková sazba: 6,75 p.a.

 

výplata kupónu: pololetně, zpětně 
k 31. 12. a 30. 6.
datum emise: 30. 6. 2019
konečná splatnost: 30. 6. 2023
call opce: 30. 6. 2021, 30. 6. 2022 @ 100 % jmenovité hodnoty

EBM v číslech

650 mil. Kč

hodnota splacených úvěrů bankovním institucím

160 mil. Kč

hodnota splacených prostředků equity partnerům

1 500 mil. Kč

souhrnná realizovaná hodnota byznysu společností skupiny EBM Group za 5 let

150

 pracovníků v rámci skupiny EBM Group

Proč investovat s EBM Partner?

Máme bohaté zkušenosti s developmentem

Úspěch dosavadních projektů

Naše společnost je transparentní s jasnou corporate governance

Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group

Dbáme na projektovou diverzifikaci

Cílíme na segmenty se zajímavým komerčním potenciálem a zároveň odolností vůči výkyvům

Do projektů alokujeme své vlastní prostředky

Dáváme přednost konzervativnímu přístupu k celkovému financování společnosti i jednotlivých projektů