Dokumenty pro investory

Neauditované finanční údaje Emitenta k 30. 9. 2020 (včetně srovnávacích údajů k 30. 9. 2019)

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2019, včetně výroku auditora

Emisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,75/23, ISIN CZ0003522260

EBM Partner – Základní prospekt Dodatek 1 – schválení ČNB

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2018, včetně výroku auditora

Základní prospekt EBM Partner 2019 Dodatek 1

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2017, včetně výroku auditora

Základní prospekt pro dluhopisový program, schválení České národní banky č.j. 2019/021708/CNB/570

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2016, včetně výroku auditora

Základní prospekt pro dluhopisový program z roku 2019