Dokumenty pro investory

Účetní závěrky

Dokumentace

Výroční zpráva skupiny EBM Partner za rok 2020

Neauditované finanční údaje Emitenta k 30. 9. 2020 (včetně srovnávacích údajů k 30. 9. 2019)

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2019, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2018, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2017, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2016, včetně výroku auditora

Základní prospekt pro dluhopisový program 

Základní prospekt pro dluhopisový program, schválení České národní banky č.j. 2021/000164/CNB/570

Emisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,00/24,ISIN CZ0003529273

Emisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,75/23, ISIN CZ0003522260