Dokumenty pro investory

Účetní závěrky

Dokumentace

Neauditované finanční údaje Emitenta k 30. 9. 2020 (včetně srovnávacích údajů k 30. 9. 2019)

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2019, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2018, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2017, včetně výroku auditora

Účetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2016, včetně výroku auditora

Základní prospekt pro dluhopisový program, schválení České národní banky č.j. 2019/021708/CNB/570

Emisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,75/23, ISIN CZ0003522260

Základní prospekt pro dluhopisový program z roku 2019

EBM Partner – Základní prospekt Dodatek 1 – schválení ČNB

Základní prospekt EBM Partner 2019 Dodatek 1