Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a zdrojů od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění.

 

Jsme společností, která připravuje a realizuje developerské projekty. V rámci skupiny EBM Group se jedná převážně o oblast rezidenčního bydlení a nově také logistiky, retailu a administrativy. Pro externí klienty jde zejména o bydlení pro seniory.

Neustálý růst společnosti potvrzuje naši schopnost vyvíjet se společně s realitním trhem. Významným úspěchem minulého období bylo vybudování portfolia projektů seniorského bydlení včetně provozovatele sociálních služeb společnosti GrandPark, a.s. Jejich prodejem v roce 2017 (celková hodnota transakce činila cca 780 mil. Kč) byly vytvořeny ideální podmínky pro další rozvoj naší společnosti. Tento potenciál nehodláme promarnit.

Do budoucna plánujeme kromě rozšiřování portfolia projektů v již osvědčených oblastech developmentu také jeho diverzifikaci do dalších lukrativních segmentů. Víme, že úspěchů je možné dosáhnout jen efektivní spoluprací a maximálním využitím synergie v rámci skupiny EBM Group.

Vedení společnosti

Ing. Ľubomír Vais
CEO

Mgr. Jakub Vais
Ředitel developmentu

Ing. Jirka Kašek, CFA
Finanční ředitel

Ing. Richard Steiner
Ředitel Project managementu

EBM Partner

EBM Partner a.s. tvoří spolu se 4 sesterskými společnostmi skupinu EBM Group. Ta pokrývá všechny základní činnosti v oblasti stavebnictví a realit.

V rámci skupiny pracuje více než 150 profesionálů, k tomu využíváme služeb dalších více než 200 osvědčených subdodavatelů. Za posledních 5 let dosáhly tržby firem skupiny kumulovaně cca 1,5 mld. Kč, a to v oblasti architektury, stavební projekce, inženýrské činnosti, projektového managementu a developmentu.

Věříme, že maximálním využitím synergie ve skupině EBM Group bude EBM Partner přiměřeně růst a upevňovat svou pozici na poli developerských a projekt-manažerských firem.

Vedle páteřních společností skupiny je každý developerský projekt realizován v samostatné projektové společnosti, kterých bylo do poloviny roku 2018 založeno již 7. Zejména u seniorských projektů jsme se stali respektovaným a vyhledávaným partnerem. V ostatních činnostech – především ve stavební výrobě – děláme vše pro to, abychom jím v krátké době byli. Primárním cílem všech společností skupiny je plnit očekáváni i těch nejnáročnějších klientů, být spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem a v neposlední řadě i dobrým zaměstnavatelem.

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat