Zatím poslední domov pro seniory byl zrealizován v libereckéměstské části Vratislavice nad Nisou. V roce 2018 byl objekt zkolaudován a předán novému majiteli – rakouskému provozovateli sociálních služeb SeneCura, kterému byl prodán během své výstavby. Transakce byla součástí prodeje společnosti GrandPark, a.s., a ostatních seniorských domovů.

Dokončeno v roce 2018