V Pardubicích připravujeme nový projekt Domova pro seniory se společností Alzheimercentrum. Nový domov pro cca 170 klientů bude umístěn v městské části Polabiny na krásném pozemku navazujícím na park s rybníkem, přesto uprostřed rezidenční oblasti blízko centra města. Projekt zajišťujeme kompletně ve všech fázích přípravy i následné realizace se společnostmi ze skupiny EBM Group. Projekční práce a veškerá povolení potřebná pro výstavbu dodává EBM Expert, stavební realizací bude pověřena EBM Construct, developerem projektu je EBM Partner.

Plánované dokončení v roce 2020