Další CBS v akvizičním stadiu

S ohledem na pokračující demografický vývoj je trh bydlení pro seniory ve spojení se službami v ČR stále extrémně nenasycený. Při přípravě a realizaci projektů spolupracujeme s významnými poskytovateli sociálních služeb, skupinami SeneCura / Orpea a Alzheimercentrum, abychom splnili jejich specifické požadavky na jednotlivé domovy. Zároveň využíváme bohaté zkušenosti skupiny EBM Group jak z projektování a výstavby, tak z provozu těchto domovů.